Zeeuws Centrum voor Amateurtheater

To be or to be ZCA

ZCA Eenakterfestival 2018

Beste toneelvrienden,

Evenals voorgaande jaren wordt ook in 2018 het ZCA Eenakterfestival georganiseerd. Het festival vindt dit jaar opnieuw plaats in De Stenge in Heinkenszand, en wel op vrijdag 25 en zaterdag 26 mei.

Vorig jaar hadden we een hernieuwde kennismaking met De Stenge. Na afloop van het festival konden we met elkaar constateren dat de locatie de voorwaarden en faciliteiten, om een goed en succesvol festival neer te zetten, had kunnen waarmaken.
Ook dit jaar kunnen we beschikken over voldoende kleedruimtes, de technische mogelijkheden zijn voldoende aanwezig, onze eigen techniekmensen zijn welkom, er is een Grand Café waar in ieder geval soep en broodjes te koop zijn. En er is een horecavergunning zodat we een gezellige nazit kunnen hebben onder het genot van een drankje.
Natuurlijk blijft het Eenakterfestival doen waar het voor opgezet is; podium bieden aan de leden en andere belangstellenden om hun eenakter te presenteren.
Het ZCA blijft de nadruk leggen op het streven naar een zo hoog mogelijke kwaliteit. Daarom bieden wij ook dit jaar de deelnemers weer de mogelijkheid overleg te voeren of advies in te winnen bij provinciaal toneeladviseur Ron Lubbersen.
Onze doelstellingen zijn: een breed deelnemersveld, bij voorkeur met groepen uit elke Zeeuwse regio en vooral voorstellingen die met veel toewijding en ambitie zijn gemaakt. Het ZCA Eenakterfestival verdient immers grote inzet van de deelnemers.
Voor alle duidelijkheid:
Je best doen wil natuurlijk niet zeggen dat succes vooraf kan worden verzekerd. Daar gaat het immers niet om. Iedereen zal genieten van een goed geslaagde voorstelling. Dat geldt zowel voor de makers als voor het publiek. Even boeiend is het echter ook om kennis te nemen van het creatieve proces en om te zien welke bewuste keuzes zijn gedaan bij het maken van een voorstelling.
Wij handhaven de nabesprekingen met enkele deskundigen uit het veld, die we ruim aan het woord willen laten over meerdere aspecten van de voorstelling. Het is geen voorwaarde dat de regisseurs daarbij op de speelvloer aanwezig zijn. Hun aanwezigheid in de zaal tijdens die nabespreking wordt uiteraard wel zeer op prijs gesteld.
Het zou bijzonder prettig zijn als alle voorstellingen hun première beleven tijdens dit festival en dus bij voorkeur niet vooraf al her en der in de provincie zijn opgevoerd.

Een aanmeldingsformulier?: info@zeeuwsamateurtheater.nl
De aanmeldingsformulieren voor deelname dienen uiterlijk 24 april digitaal binnen te zijn.

Noteer vrijdag 25 en zaterdag 26 mei 2018 alvast in uw agenda, houdt deze data vrij en maak anderen enthousiast ook te komen kijken.
Graag tot ziens op het festival als deelnemer, supporter, toeschouwer of liefhebber pur sang van het amateurtheater.