Zeeuws Centrum voor Amateurtheater

To be or to be ZCA

Welkom bij het Zeeuws Centrum voor Amateurtheater

ZCA workshop 'Regie'- Bruun Kuijt - zaterdag 20 & zondag 21 oktober 2018

Zaterdag 20 & zondag 21 oktober 2018 is er de ZCA workshop ‘Regie’ door Bruun Kuijt. Op zaterdag van 11u00 tot 1800 en zondag van 10u30 tot 17u30.

Zaterdag zal de focus liggen op het vak als regisseur. 
Welke stukken kies je uit? 
Hoe bereid je het voor? 
Wat zijn de handvatten om de spelers te begeleiden hun rol te vinden? 
Wat is je rol als regisseur tijdens het repeteren? 
Heb je als enige de verantwoordelijkheid voor het spel? 
Leg je de mise-en-scene vast of laat je die ontstaan? 
Wanneer gebruik je muziek? En hoe? 
Hiervoor zal Bruun materiaal meenemen.

Zondag gaat Bruun samen met de deelnemers aan het werk met een scene die ze zelf hebben uitgekozen. Belangrijk is dat ze hiervoor hun eigen spelers meenemen, welke de tekst van die scene al uit hun hoofd kennen. Bedenk dat je deze dag ook veel leert van het kijken naar de andere scenes en hoe je het zelf het één en ander aan zou pakken.

Voor de meeste ZCA leden is Bruun geen onbekende, hij heeft de afgelopen 2 jaar tijdens het Éénakterfestival vanuit zijn deskundigheid de voorstellingen nabesproken. Hij deed dat steeds op een prettige, open en respectvolle manier. Voor degenen die hem nog niet kennen zie hieronder meer informatie over Bruun.

De bijdrage voor deze workshop is € 75.
Wil je graag aan deze workshop meedoen, meldt je dan aan door een email te sturen aan info@zeeuwsamateurtheater.nl
Er kan tot uiterlijk medio september worden ingeschreven.
De locatie en aanvullende gegevens worden bij de definitieve bevestiging bekend gemaakt


<<<>>>
Bruun Kuijt – regisseur (1957)
Bruun Kuijt is acteur, regisseur en schrijver. Hij studeerde in 1983 af aan de Academie voor Kleinkunst. Hij stond als acteur/zanger in diverse musicals en toneelstukken en in het theaterduo Echte Mannen, waar hij tien avondvullende voorstellingen mee maakte en speelde. 
 Hij heeft inmiddels meer dan 25 stukken geschreven, o.a. voor Theater Terra (Shock, De Kleine Zeemeermin en Kikker en de Vallende Ster) en het Hofpleintheater in Rotterdam (bewerkingen van diverse opera’s voor de jeugd).
 Op het uitgebreide regie-cv van Kuijt (122 regies) staan onder meer Scrooge, de kerstvoorstelling David Copperfield, Assepoester, Het Mysterie van Charles Dickens, de musicals van Nijntje, Pluk van de Petteflet, Buurman en Buurman 1, 2, 3 en 4;  Hoe Overleef ik mijn eerste zoen, Hoe overleef ik zonder liefde, De Kleine Kapitein; theaterkomedies als Noises Off, Tel Uit Je Winst, The Odd Couple, Een Zomerzotheid, Joop ter Heul, De Flat van Jet, Zadelpijn of ander damesleed, Shirley Valentine, Zadelpijn het Verwende Nest, Volledig Verknipt, Tot Volgend Jaar en Powervrouwen 1, 2 en 3 en onlangs The Play that goes Wrong. Bij het thrillertheater regisseerde hij 8 voorstellingen, waaronder Arsenicum en Oude Kant, Paul Vlaanderen, The 39 Steps, en De Man die het Wist. Hij regisseerde Op bezoek bij meneer Green met Bram van der Vlugt, die hij dit seizoen ook in het legendarische stuk Mooi Weer Vandaag regisseerde. In Zaandam heeft hij al diverse succesvolle locatievoorstellingen geregisseerd. Zeer recent verzorgde hij de regie van Out of the Blue in Tivoli Vredenburg met het Radio Filharmonisch Orkest en het Groot Omroepkoor. Voor tv regisseerde hij een aantal afleveringen van Kinderen geen Bezwaar (VARA).

===============================================================

Meld je aan voor het bestuur en blijf betrokken bij het Zeeuwse amateurtheater!

Ter memory:

In 2012-2013 heeft het bestuur (toen nog bestaande uit 4 personen) zich de vraag gesteld; waar doen we het nog voor als ZCA bestuur? Subsidie wordt minder waardoor ook minder mogelijkheden, op jaarvergaderingen komen weinig belangstellenden. “Laten we die vraag eens neerleggen bij de leden”.

Gevolg van de oproep was een redelijk gevulde zaal bij het Vestzak theater in Vlissingen. Uit die bijeenkomst kwam het antwoord op de eerder gestelde vraag. De leden wilden ook actief meedenken in de vernieuwde missie van het ZCA. Het bestuur kon opnieuw met enthousiasme aan de slag en er werden gesprekstafels georganiseerd rondom inhoudelijke onderwerpen die gezamenlijk waren geformuleerd. Bij de tweede gesprekstafel konden we nog 1 belangstellende ontvangen.

Desondanks is het bestuur met de uitkomsten van de gesprekken aan de slag gegaan en kon aan de leden tijdens de goed bezochte jaarvergadering van 2014 een aantal voorstellen presenteren om te komen tot een toekomstbestendig ZCA. Hiervoor werden  nieuwe geüpdate statuten gemaakt. In februari 2015 werden de vernieuwde statuten voorgelegd en door de aanwezigen goedgekeurd.

Tijdens de jaarvergadering van 2014 hebben 2 van de zittende bestuursleden aangegeven hun bestuursfunctie neer te leggen en werd er een dringend beroep gedaan op de leden om zelf zitting te nemen in het bestuur, dan wel anderen hiervoor te enthousiasmeren. Deze oproep werd herhaald voor de vergadering van februari 2015.

Bij de jaarvergadering in november 2015 is opnieuw aangegeven dat het bestuur dringend aan uitbreiding toe is.

De 2 huidige bestuursleden hebben in het voorbije theaterseizoen een aantal mensen persoonlijk benaderd om na te denken over toetreding tot het bestuur. Helaas heeft ook dit niet geleid tot aanmeldingen.

Het moge duidelijk zijn dat het voor 2 mensen ondoenlijk is om voor het ZCA meer te doen dan het draaiende te houden.

Kernwoorden voor bestuurders; initiëren, coördineren, communiceren, stimuleren, delegeren, verantwoordelijk willen zijn.

Taken voor bestuurders; mee organiseren van kortlopende cursussen/ workshops/masterclasses, bezoeken van voorstellingen in de provincie, belangstelling tonen voor JTSZ en Ambitie, mee organiseren van het éénakterfestival, beleidsstukken lezen en beoordelen op effecten voor het amateur theater, contact onderhouden met derden.

Het bestuur komt 5 á 6 keer per jaar bij elkaar om lopende zaken te bespreken en mogelijke nieuwe initiatieven uit te zetten.

Interesse? info@zeeuwsamateurtheater.nl

AANVULLING:

In 2015 zijn de nieuwe statuten goedgekeurd met daarin o.a. de doelstelling van het ZCA en de middelen die ingezet worden die doelen te bereiken. Naast ontwikkelingen in de theatersector volgen en vertalen naar het amateurveld is een belangrijk speerpunt voor het bestuur het organiseren van workshops, masterclasses, korte cursussen en het éénakterfestival. Dit om de kwaliteit van het amateurtheater in Zeeland op een hoog niveau te houden of te brengen. In de praktijk van alledag wil het bestuur vooral dat de kwaliteitsverbetering/deskundigheidsbevordering niet verloren gaat en de onderlinge contacten tussen de verenigingen in stand blijven.

Het culturele klimaat is landelijk/provinciaal van dien aard dat we daar op dit moment weinig van te verwachten hebben. Daar willen we op dit moment niet te veel energie in stoppen. Dat komt misschien met de jaren weer terug, op dit moment is het belangrijk dat het ZCA nog bestaat en in haar gelederen iemand kan vinden om beleidsmatig aan de slag te gaan met subsidiegevers en wat dies meer zij.

Het gaat op dit moment  vooral om mensen die het leuk vinden om activiteiten op te zetten en uit te voeren. Het huidige ZCA bestuur is van mening dat de uitbreiding van het bestuur bij voorkeur komt van een persoon/personen:

-         Jonger dan 50 jaar;

-         Met een praktische instelling;

-         Met eigentijdse ideeën en mogelijkheden;

-         Die samenwerken hoog in het vaandel heeft/hebben;

-         Die niet alleen “toneel” als achterland heeft /hebben;

-         Die ook met andere theater disciplines affiniteit heeft/hebben.

Kortom: spreekt niet (alleen) beleidsmatig maar praktisch aan de slag gaan je (ook) aan en heb je tijd beschikbaar om je bijdrage te leveren aan het ZCA, meld je dan nu aan!!!